MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA İLE İLGİLİ KASTAMONU VALİLİĞİNDEN DUYURU
 
 
        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan "Mevzuata Aykırı Yapılaşma" konulu ilgi yazı ile Mera Kanununun 20. maddesi, 442 sayılı Köy Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri kapsamı dışında yayla alanlarında mevzuata aykırı bir yapılaşmanın görüldüğü, bahsi geçen Kanunların izin verdiği ölçüler dışında yaylalarda kaçak yapılaşmaya asla izin verilmemesi, kaçak yapılaşmaya gerek inşaat malzemesi temini, gerekse bu malzemelerin yaylalara taşınması noktasında destek ve yardımcı olanlar ile kaçak yapılaşmaya yetki ve görevlerini kötüye kullanarak müsaade edenlere mevzuatın öngördüğü idari ve adli ceza süreçlerinin işletilmesi ve  kaçak yapılaşma amacıyla yaylalara malzeme çıkartılması konusunda engelleyici tedbirlerin alınması istenilmiştir.
 
KAMUOYUNA DUYURULUR.